تومان500,000

موسسه فرهنگی هنری بهونه
با
همکاری انجمن هنرهای نمایشی فارس
برگزار میکند:
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
کارگاه پرورش بازیگر خلاق
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
ویژه:
بزرگسالان
و
نوجوانان
10تا14سال
🎬🎬🎬🎬🎬🎬
مدرس:
استاداصغرزیبایی نژاد
😍😍😍😍😍😍
تیرماه99
🥳🥳🥳🥳🥳🥳
ارتباط مستقیم جهت هماهنگی و ثبت نام:
09173056299
Alireza.bahoone
Www.bahoone.com

توضیحات